Arritjet tona

 • Realizimi i:

  • tekstit për kurset e mësimit të shkrimit special brail

  • udhëzuesit per zhvillimin e kursit mbi menaxhimin e mikroambjentit

  • programit të mësimit të kompjuterit

  • studimit mbi nivelin e punësimit dhe të papunësisë për qytetarët e verbër

  • programit për kursin e anglishtes niveli i parë

  • programit për kursin e anglishtes niveli i dytë

  • programit për kursin e anglishtes niveli i tretë

  • programit për kursin e anglishtes niveli i intermediate

  • programit për kursin e anglishtes niveli i upper-intermediate

  • programit për kursin e fizioterapisë

  • programit të kursit të orientimit dhe lëvizshmerisë

  • programit të kursit të zhvillimit të aftësive të jetesës së përditshme

  • programit për kursin e rehabilitimit “12 ditë ndryshe”

  • programit për kursin e rehabilitimit “12 ditë me të verbrit e moshave të treta”

 • Ndjekja e rasteve të rregjistrimit të nxënësve të verbër në shkollat nëntë-vjecare speciale e të përgjithshme, shkollat e mesme të përgjithshme dhe profesionale, e procesit të konkurimit në Universitete, e frekuentimit të universiteteve me kohë të plotë apo kohë të pjesshme në mënyrë të barabartë si gjithë të tjeret në përputhje me kriteret specifike të domosdoshme për personat e verbër

 • Studimi i kërkesave të nxënësve dhe studentëve të verbër për libra shkollore në brail dhe kasetë

 • Zhvillimi i Konferencës së Parë Shkencore Kombëtare “Mbi Tiflologjinë”

 • Përpunim të dhënash informative që lidhen me aspekte të caktuara të edukimit e shkollimit të qytetarëve të verbër

NA NDIQNI NË FACEBOOK