Ne ofrojmë

  • Sigurimin e një infomacioni të shpejtë dhe të plotë

  • Shërbim korrekt, bashkëpunim, mbështetje në cdo kohë

  • Këshillimi mbi cështje specifike, analizim, ndjekje deri në zgjidhjen rezultative të tyre

  • Bashkëveprim për mundësimin e realizimit të së drejtës për arsimim dhe punësim të qytetarëve te verbër

NA NDIQNI NË FACEBOOK