Njoftim per kandidaturen per organet e SHVSH

NJOFTIM

Komisioni Organizator për zhvillimin e Kongresit të V të SHVSH njofton të gjithë të interesuarit që
dëshirojnë për të kandiduar në organet e SHVSH që të paraqesin praktikat e rregjistrimit që do ti gjeni në
këtë faqe.
Afati i Rregjistrimit perfundon në orën 22.00, datë 27.07.2018.
Praktika do të paraqitet në Sekretarinë e Kongresit dhe do të dorëzohet në prezencë të zv/Kryetarit të
Komisionit Organizator z. Kanan Hysi
Shënim: Nëse praktika nuk është plotësisht në përputhje me kërkesat statutore dhe procedura e
përcaktuar nga Komisioni, kërkesa nuk do të pranohet.
Gjithashtu Kërkesa nuk do të pranohet jashtë orarit të përcaktuar si më sipër.

Për Komisionin Organizator
zv/ Kryetari Kanan Hysi
Tel: 0695528774


NA NDIQNI NË FACEBOOK

© 2017 | All rights reserved

Web Design & Development by Rexhino Idrizaj