Programet e kurseve

 1. "12 ditë ndryshe"

 2. "12 ditë ndryshe me të verbërit e moshës së tretë"

 3. Gjuha Angleze, niveli 1

 4. Gjuha Angleze, niveli 2

 5. Gjuha Angleze, niveli 3

 6. Gjuha Angleze, niveli intermediate

 7. Gjuha Angleze, niveli upper-intermediate

 8. Menaxhimi i Mikroambjentit

 9. Njohuri kompjuterike

 10. Njohuri mbi fizioterapinë

 11. Orientimi dhe Lëvizshmëria

 12. Shkrimi Braille

 13. Zhvillimi i aftësive të jetesës së përditshme


 14. Formimi profesional 15. Profesionet e mundshme për punësimin e personave të verbër

NA NDIQNI NË FACEBOOK