Oct. 2, 2019

Program shkembimi me Shtetet e Bashkuara te Amerikes

YOUTH EXCHANGE AND STUDY
Mësoni më shumë për këtë program të ri shkëmbimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
YES – Youth Exchange and Study është një program pa pagesë që siguron bursa studimi për nxënësit e shkollave të mesme nga vend...

Lexo më shumë
Sept. 7, 2019

Biblioteka Kombetare e te Verberve kerkon vullnetar

Biblioteka Kombёtare e tё Verbёrve, shkurt BKV, eshte qendёr e shёrbimeve tё aksesit nё informacion sipas formateve tё pёrcaktuara nё statutin e saj. Aksesi ne informacion realizohet qe ti jape mundёsi informimi te verberve nёpёrmjet tё...

Lexo më shumë
June 13, 2019

Leter e hapur

Tirane me 13.06.2019

Kthim Pergjigje

Drejtuar: znj. Bardhylka Kospiri Ne pergjigje te shkreses tuaj nr 2662/1 date 29.05.2019 sjell ne vemendjen tuaj
Ne jemi informuar se qeveria ka miratuar kete reforme ne d...

Lexo më shumë
April 10, 2019

Konstatime ne lidhje me vleresimin e AK

Lënda: Konstatime dhe kërkesa mbi Draft-Reformën e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar në Sistemin e Mbrojtjes Sociale

Drejtuar: Zv/Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Znj, Bardhylka Kospiri

E nderuar Znj. Kospiri,

...

Lexo më shumë

Qëndra Kombëtare e Rehabilitimit të të Verbërve

Biblioteka Kombëtare e të Verbërve

Ditë të veçanta

...

15 Tetori

Dita e shkopit të bardhë

Lexo
...

8 Janari

Dita e themelimit të SHVSH-së


Lexo
...

3 Dhjetori

Dita ndërkombëtare e
aftësisë së kufizuar


Lexo