Detyrat

  • Të plotësohen të gjitha detyrimet që rrjedhin nga statuti

  • Të merret pjesë rregullisht në zgjidhjen e problemeve dhe përmbushjen e detyrave që ngarkohen

  • Të luftohet për rritjen e dinjitetit dhe personalitetit të tyre duke manifestuar sjellje në perputhje të plotë me normat e moralit publik

  • Të respektohen parimet dhe normat e statutit dhe në të gjithe veprimtarinë e tij, në dobi të SH.V.SH – së, të udhehiqen nga fryma e ketij statuti

  • Të bëhet përpjekje për integrimin e tyre në jetën normale të shoqerisë demokratike

NA NDIQNI NË FACEBOOK