ORGANET VENDIMARRËSE

  • Kongresi i SHVSH-së
  • Këshilli kombëtar
  • Gjykata e statutit
  • Presidenti

ORGANET EKZEKUTIVE

  • Asambleja kombëtare
  • Presidenca
  • Këshilli i ekspertëve
  • Kryekoordinatori
  • Sekretari i përgjithshëm
  • Koordinatori rajonal

NA NDIQNI NË FACEBOOK